Roundup Ultra 540Ml Koncentrat

  • Nowa bardziej bezpieczna formulacja
  • Dolistny herbicyd działający na rośliny jedno i dwuliścienne  
  • Nie zalega w glebie - jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe 
  • Zwalcza chwasty jednoroczne i wieloletnie
  • Polecany do likwidacji chwastów szczególnie uciążliwych (jeżyna, szczawie, chrzan, perz)
  • Wystarczy na opryskanie powierzchni do 540m2
Odkrywca Odkrywca